Een verenigingsstal in samenwerking

met StaatsBosBeheer?

De imkerij maakt op veel plaatsen in Nederland een flinke groei door, vooral veroorzaakt doordat men zich bewust wordt van het belang van bestuiving, van de rol van de bij èn de rol van de imker hierin. Ook is er in zijn algemeenheid meer belangstelling voor natuur en educatie bij zowel (school)kinderen als bij volwassenen. 

Op het Infocentrum in Den Nul wordt momenteel in samenspraak met SBB gewerkt aan de realisering van een bijenstal, met ruimte voor voorlichting en andere activiteiten. Dit Infocentrum heeft een geweldige uitstraling en ook verschillende participanten, waardoor dit het juiste moment is om op deze uitstekende plaats te helpen de groeiende belangstelling voor de imkerij gestalte te geven.

De imkerij die al langere tijd verdwenen was in Olst-Wijhe, is inmiddels weer terug en speelt een maatschappelijke rol in de Sallandse gemeenschap. Imkeren doe je in je eigen omgeving met mensen waar je iets mee hebt.
Met deze verenigingsstal hopen we hieraan handen en voeten te geven.

Een bijenstal op het infocentrum Den Nul

Het belang van bijen op het infocentrum Den Nul is veelzijdig. Allereerst zullen de bijen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, maar ook zullen er door goede bestuiving veel zaden en vruchten komen in de bloemenakkers en aangeplante struiken en hoogstamfruitbomen. Voor mens en dier een belangrijk gegeven.

Door de aanwezigheid van bijen en imkers heeft het infocentrum een extra aanbod voor bezoekers om kennis te nemen van insecten en bestuiving, het belang ervan, en een mogelijkheid om zelf met bijen te beginnen.
Door als imkervereniging deel te nemen in een educatief programma wordt het effect van kennisoverdracht groter dan alleen bij toevallige aanwezigheid van een imker op de stal. Scholen kunnen gebruikmaken van een leskist en een imkersles volgen. De imker kan de belangstellende bezoeker van het infocentrum en de schoolkinderen over de bijen vertellen, en de bijenproducten laten zien en proeven of een inkijkje te geven in het bijenvolk. 

De bijenstal biedt de imkers ook gelegenheid om in contact te komen met nieuwe mensen die belangstelling hebben om imker te worden of vrijwilliger op de bijenstal in Olst-Wijhe. 

De bijenstal is ook bedoeld om imkers uit Olst-Wijhe, die thuis geen mogelijkheid hebben om hun bijen te plaatsen, een plekje te geven op de stal. 

burlen veluwe 2011 015 DSCN4415 IMG_2768 IMG_7082 IMG P1040009 P1150769 - versie 2