Lidmaatschap

IJsselbijkers
Leden van de 'IJsselbijkers' betalen voor hun lidmaatschap €10,- per jaar.
Daarmee zijn ze welkom op alle georganiseerde activiteiten zoals in het jaarprogramma van de vereniging genoemd: zie www.ijsselbijkers.nl > programma

Afdeling Olst-Wijhe
Naast het verenigingslidmaatschap kunnen de leden van de IJsselbijkers er voor kiezen om tevens lid te zijn van een landelijke imkersorganisatie. Dat heeft een groot aantal voordelen, zoals het als imker vertegenwoordigd zijn in landelijke organen en overleggen, een landelijk imkerblad en nog enkele zaken, zie verder.
Het bestuur van de IJsselbijkers vindt een verbinding met een landelijke imkerorganisatie dan ook belangrijk, maar de leden zijn vrij in hun keuze en maken hun eigen afweging in deze. Deze verbondenheid met een landelijke imkerorganisatie, van de bestuurders en van een groot deel van de leden van de IJsselbijkers, gaat via de zg. 'Afdeling Olst-Wijhe'. In deze afdeling Olst-Wijhe zijn per 1 januari 2017 twee keuzemogelijkheden om ook voor een lidmaatschap van een landelijke imkersorganisatie te kiezen:

   * IJsselbijkers, Imkervereniging van Olst-Wijhe:
      Jaarcontributie €10,-
   * Imkers Nederland (IN, voorheen bekend als ABTB/ANI)
      Jaarcontributie €35,-
   * 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)        
      Jaarcontributie €60,-


Kosten en betaling
-  Leden die uitsluitend kiezen voor het IJsselbijkers-lidmaatschap betalen aan
   de penningmeester van de IJsselbijkers €10,- per jaar.
-  Leden die kiezen voor een gecombineerd lidmaatschap met IN betalen 10 + 35 = €45,-
   aan de penningmeester van de IJsselbijkers.
-  Leden die kiezen voor een gecombineerd lidmaatschap met NBV betalen 10 + 60 =  €70,-
   rechtstreeks aan de NBV (de NBV verrekent dat vervolgens met de IJsselbijkers).
-  Nieuwe leden kunnen zich via de website van de IJsselbijkers aanmelden op
   www.ijsselbijkers.nl maar ook rechtstreeks bij de landelijke imkersorganisaties als het
   een gecombineerd lidmaatschap betreft.

Het lidmaatschap van de afdeling Olst/Wijhe houdt in:
-  ontvangen van het Vakblad Bijenhouden (NBV) of Mijn Bijen (IN)
   dat 8x per jaar verschijnt
-  ingeschreven zijn als lid van de NBV of IN
-  ledenpas met op vertoon korting op entree bij door de bonden
   georganiseerde bijeenkomsten
-  mogelijkheid tot deelname aan informatieve activiteiten van de landelijke organisatie
   zoals studiedagen
-  een aanvullende WA-verzekering voor risico’s die voortvloeien uit het houden van bijen
-  met korting kunnen deelnemen aan alle landelijke bijeenkomsten voor imkers
-  via het bestuur van de IJsselbijkers je stem kunnen uitbrengen in daarvoor
   ingerichte organen.

Het lidmaatschap van de vereniging de IJsselbijkers houdt in:
-  welkom zijn op alle verenigingsavonden, lezingen, workshops, markten, excursies enz.
-  betrokken zijn bij en kunnen bijdragen aan verschillende verenigingsactiviteiten

Wilt u meer informatie of wilt u graag lid worden? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden  zodat wij u kunnen informeren en/of als lid welkom heten!

Contact: via secretaris.ijsselbijkers@gmail.com
Klik: info over bestuur 
Klik: telefoonnummers bestuur en anderen

398947_269817879766699_949322569_n IMG_0405-300x225 IMG_1872-225x300 P1150427 raam met vrije bouw-2-1