Historie

Ondanks dat de laatste jaren de belangstelling voor het imkeren in Nederland enorm is toegenomen, bleef deze groei in het buitengebied wat achter. Het idee om daar verandering in aan te brengen en het bijenhouden ook weer dichter bij het platteland te brengen kwam van Rob Beumer.

Het eigenlijke startmoment ontstond toen Sigis Sparenberg, onze huidige voorzitter, in het najaar van 2010 een lezing gaf in een zaaltje van de Sallandse Kamer in Wijhe. Daar werd toen het initiatief genomen om voor het buitengebied rond Olst-Wijhe de imkervereniging 'de IJsselbijkers' op te richten, naast de vereniging in Deventer.

Na een interessepeiling om een Olst/Wijhese vereniging op te richten, die dus in tegenstelling tot Deventer een op het platteland gerichte vereniging zou moeten worden, was in 2012 de tijd rijp hiervoor, en hebben Sigis Sparenberg en Henk Hoorn samen hun schouders eronder gezet. Op 23 februari 2012 werd in het Info-centrum van Staatsbosbeheer in Den Nul met een achttal personen besloten tot oprichting van een imkervereniging Olst/Wijhe.

Zo ontstond na 50 jaar opnieuw een imkervereniging in Olst-Wijhe, al is van de historie van het bijenhouden in deze gemeente nagenoeg niets terug te vinden in de archieven van het Olster Erfgoed. 
Wat wel bekend is, is dat in het jaar 1912, dus 100 jaar vóór de oprichting van de IJsselbijkers, een imkervereniging in Olst en Wijhe opgericht is. Voor zover we kunnen nagaan is deze vereniging in de jaren '80 van de vorige eeuw opgehouden te bestaan. We zijn geïnteresseerd in de historie van het bijenhouden in onze gemeente, dus informatie hierover is zeer welkom.

 
 

En nu

Momenteel is de vereniging uitgegroeid tot een vereniging van ruim 55 personen, en wordt er bij voldoende aanmeldingen elk jaar een nieuwe lichting imkers opgeleid. Daarnaast worden er jaarlijks diverse vervolgmodulen gegeven, zoals bijv. over drachtplanten, koninginneteelt, natuurlijk imkeren, bijengezondheid, bijenproducten, zwermbeheersing en productieimker.
Door de toenemende belangstelling voor de bij en de bijenhouderij en tevens door het opzoeken van de publiciteit en het geven van cursussen, maakt de vereniging een gestage groei door. De vereniging heet inmiddels 'Vereniging de IJsselbijkers'.

 
1_korvenmarkt 2_korven_imkerechtpaar 3_korvenstalletje