IJsselbijkers, imkers Olst-Wijhe

Imkersvereniging IJsselbijkers is in januari 2012 opgericht in Olst-Wijhe. Al 100 jaar geleden werd in Olst-Wijhe ook een imkersvereniging gesticht maar deze hield na haar 40-jarig jubileum op te bestaan door gebrek aan goede voedselmogelijkheden voor insecten, en door vergrijzing van de vereniging.

In onze tijd is dat anders, er begint meer oog te komen voor natuur en inrichting van het landschap en aanleg van het openbaar groen. Ook besteden steeds meer mensen aandacht aan het insectenvriendelijk inrichten van hun tuin. Bijenhouden is weer in de belangstelling gekomen; zelfs in wereldsteden vind je bijenhouders op de daken van grote gebouwen.

Onze visie

Wij willen een imkervereniging zijn, die staat voor een vitale en natuurlijke bijenhouderij, waar mensen met verschillende interesses en opvattingen van harte welkom zijn.

Wij willen een vereniging zijn die het houden van bijen maatschappelijk relevant acht, en in Salland een actieve bijdrage wil leveren aan uitdragen van kennis en vaardigheid bij het houden van bijen.

Een vereniging die zich inspant om de leefomstandigheden van bijen en andere bestuivende insecten te verbeteren.

Een vereniging die zich inspant om voor haar leden of geïnteresseerden het houden van bijen makkelijker te maken.

Onze missie

De IJsselbijkers organiseren lezingen, excursies en proeverijen; doen mee aan groenmanifestaties, sluiten aan bij schoolprojecten en geven jaarlijks cursussen om kinderen en volwassenen te interesseren voor de bijenhouderij en het belang er van.  Educatie aan drie scholen is momenteel in voorbereiding.

De IJsselbijkers staan open voor geïnteresseerde mensen in de imkerij en helpen hen de weg te vinden naar het beantwoorden van vragen over bijen. Hierbij kunnen de website en andere imkerfora een belangrijke rol spelen.
 

De IJsselbijkers trachten invloed te krijgen bij beheerders van het openbaar groen, bij natuurbeheerders en particulieren, om de insectenbiotoop te verbeteren en verantwoord om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Zo kunnen de bijen en andere insecten een robuuste plaats krijgen in onze woon- en leefomgeving.
De IJsselbijkers staan voor het verbeteren van kennis over de honingbij o.a. door middel van imkerscursussen, zodat nieuwe maar ook ervaren imkers de mogelijkheid geboden wordt het imkersambacht succesvol en met plezier uit te oefenen.

De IJsselbijkers willen naast het kennisaspect ook zorgen voor een sociale samenhang tussen haar leden, door het organiseren van momenten waarop leden elkaar ontmoeten en belevenissen uitwisselen of samen iets ondernemen.

De IJsselbijkers spannen zich in om het imkeren gemakkelijker te maken door gemeenschappelijk gebruik van imkersmaterialen en het zoeken naar een plaats waar imkers elkaar kunnen ontmoeten, waar cursussen gegeven kunnen worden en educatie aan geïnteresseerden mogelijk is, en waar bijenvolken een vaste plaats kunnen krijgen.
Momenteel wordt gewerkt aan een verenigingsstal op het terrein van Infocentrum Den Nul.

De vereniging wil ook helpen bij het ontwikkelen van een streekeigen product voor een geïnteresseerd publiek, en dat Salland kan versterken.

1_bij_drinkt_water 2_hommel_in_klaproos.JPG___versie_4 3.bij_op_malva 4_bij_op_crocus d-IMG_2689_2