IJsselbijkers imkercursussen 

Beste imker van de toekomst,
Welkom bij de cursussen die voor belangstellenden voor de imkerij en nieuwe imkers jaarlijks worden gegeven, bij voldoende belangstelling en opleidingscapaciteit.

De cursussen zijn bestemd voor volwassenen die met het bijhouden willen beginnen; niet-volwassenen kunnen gratis meedoen aan een cursus, mits dit onder leiding en verantwoordelijkheid gebeurt van een deelnemende ouder of voogd.

De cursus bestaat uit meerdere delen, maar primair onderscheiden we een Kennismakingscursus en een Basiscursus Imkeren. De kennismakingscursus kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar is nodig als startcursus om te kunnen deelnemen aan de basiscursus.

(En op imkeropleidingensalland vind u een breed aanbod van de gevorderde cursussen die in Salland worden aangeboden, in de vorm van vervolgmodulen. Ik noem hier alvast: bijv. over drachtplanten, koninginneteelt, natuurlijk imkeren, bijengezondheid, bijenproducten, zwermbeheersing en productie-imker.)

 

1.   De Kennismakingscursus

Omschrijving kennismakingscursus
De kennismakingscursus bestaat uit twee avonden en een praktijkdagdeel, en is bedoeld om een breed beeld te geven over hoe de bijen overleven en wat ze daar voor moeten doen, welke ‘afspraken’ ze daar met elkaar over hebben gemaakt. In deze twee avonden praten we met elkaar over wat er in de bijenkast gebeurt, de rol die de imker daarin vervult om dat proces te ondersteunen, wat dat kost aan tijd en geld, welke kennis en vaardigheid dat vraagt, en wat dat jou en je omgeving oplevert. Niet te diep op de zaken ingaan maar wel over alle facetten van de imkerij een korte impressie. 
Afsluitend is er een praktijkbijeenkomst waar we in het bijenvolk kijken, om te zien hoe dat nu gaat om met 50.000 bijen de werkzaamheden te verdelen zonder te veel misverstanden.
(zie verder bij 'onderwerpen en inhoud Kennismakingscursus, onder Basiscursus >>)

Doel
Het doel is om van alles te vertellen en te laten zien, om een indruk te krijgen van het houden van bijen en bewust te kunnen kiezen voor de vervolgstap, de imkersbasiscursus. Het is een soort intake dus, waarin vooral jij beslist of je de volgende stap zet en de leraar je eventueel helpt bij het maken van je keuze.
In de kennismakingscursus komt ook aan de orde wat de inhoud van de praktijklessen is, waar je voldoende kennis en vaardigheid zal opdoen om zelfstandig bijen te kunnen houden.

Tijd
De kennismakingscursus bestaat uit drie dagdelen van 2½  uur en bestaat uit twee theorieavonden en een praktijkmiddag.

Kosten
Kosten inclusief lesmateriaal en de koffie € 25,-
U krijgt een factuur van de penningmeester Michiel Bakker; graag voor aanvang van de Kennismakingscursus het bedrag overmaken, met vermelding van het factuurnummer.

Opgave voor de cursus loopt via landelijke vereniging NBV:
Kennismakingscursus Olst/Wijhe


Agenda kennismakingscursus 2020

11-03-2020 19.30 uur wo Holstohus, Olst Theorieavond kennismakingscursus
18-03-2020 19.30 uur wo Holstohus, Olst Theorieavond kennismakingscursus
28-3-2020 13.30 uur za  Overkempe en lesstand Acaciabosje Praktijk kennismakingscursus en
materialen leer

Ideetje? geef een cursus cadeau!

  

2.   De Basiscursus imkeren

Algemene informatie
De afdeling Olst-Wijhe organiseert een cursus voor beginnend imkers in de Sallandse regio Olst-Wijhe. De cursus is onder voorbehoud van voldoende deelname, en de genoemde data kunnen nog iets verschuiven.
Voorafgaand aan de Basiscursus wordt een Kennismakingscursus georganiseerd van drie dagdelen, waar je automatisch voor wordt aangemeld als je besluit deel te nemen aan de Basiscursus. Om de basiscursus met succes te kunnen doen, moet je dus eerst de Kennismakingscursus gevolgd hebben: deze kennismakingscursus is bedoeld om zicht te krijgen op het houden van bijen, de werkzaamheden, de kennis, de tijd en kosten die je zult investeren in je nieuwe hobby, en om een weloverwogen besluit te kunnen nemen of je de stap naar de basiscursus wel of niet maakt. 
(zie verder hierboven, bij Kennismakingscursus)

Omschrijving basiscursus
De basiscursus imkeren omvat het volgende:
-  15 praktijklessen in combinatie met steeds een korte theoretische uitleg.
-  5 verdiepende theorieavonden als afsluiting van de gehele cursus
-  1 schriftelijk verslagje n.a.v. praktijk
-  Examen over praktische en theoretische kennis
Resultaat: Diploma beginnend imker

De basiscursus is een echte imkerscursus waar je, o.l.v. een bijenteeltleraar en met ondersteuning van een praktijkbegeleider, direct in het bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde geweest zijn. Elk praktijkles wordt op de lesstand kort ingeleid voordat de bijenkast open gaat. Wat er die les moet gebeuren is vervat in een praktijkopdracht die in het theorieboek wordt ondersteund, met soms verwijzingen naar foto's of filmpjes over de uit te voeren handelingen. Elke praktijkles start dus met een korte theoretische uitleg, en ook tussentijds zijn er korte uitleg- en vraagmomenten.
Aanvankelijk werk je als koppel samen in het bijenvolk. Dat volk groeit dusdanig, dat het al spoedig opgesplitst kan worden in twee volken; je gaat daarna allebei verder met ieder een nieuw kleiner bijenvolk. Dit nieuwe kleinere volk moet je groot zien te krijgen, en daarbij beleef je van alles wat je moet weten als beginnend imker. Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig zodat het allemaal goed afloopt. Als je voldoende kennis en praktische vaardigheden hebt opgedaan, en dit afsluit met een 'akkoord' voor de uitgevoerde praktijkopdrachten, ga je aan het eind van de cursus met een vitaal en te overwinteren volk naar huis.

Doel
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten wat het effect is van ingrepen in het volk en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Kortom: bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is.

Tijd en kosten
De cursus start in april met de 15 praktijklessen. De vijf verdiepende theorielessen starten medio september, de afsluiting is in november. In totaal, exclusief de afronding: 20 dagdelen van 2½ uur.

Overige informatie
Kosten €175,- 
Inclusief: 
- praktijkwerkboek
- een bijenvolk (mits het praktijkgedeelte met een voldoende is afgesloten)
- het eerste jaar gratis lidmaatschap van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) 
- en het eerste jaar gratis lidmaatschap van de plaatselijke vereniging De IJsselbijkers
Exclusief: 
- eenvoudig imkersgereedschap
- bijenkap
- bijenkast en overig kastmateriaal. 

U krijgt een factuur van de penningmeester Michiel Bakker. Graag voor aanvang van de Basiscursus het bedrag overmaken, met vermelding van het factuurnummer.  
Informatie bij Secretariaat Imkervereniging De IJsselbijkers: 
secretaris.ijsselbijkers@gmail.com

Opgave
De opgave gaat via de landelijke vereniging NBV: 
Basiscursus Olst/Wijhe 

Leraar Bijenteelt
Maayke Jansen

 

Dit zijn de data voor de basiscursus, 
onder voorbehoud ivm de volksontwikkeling.
De teksten in rood zijn dan alternatieven.

 

05-apr 13.30  zo Acaciabosje Quickscan van het volk samen met de praktijkbegeleider
12-apr 13.30 zo Acaciabosje Vervalt ivm paasdagen als de volken het kunnen leiden
14-apr 19.30  di Overkempe Uitleg praktijkwerkboekje en werkwijze in de cursus
19-apr 13.30  zo Acaciabosje voorjaarsinspectie zie 26 april
21-apr 19.30  di my-Honey Raampjes en kastdoeken maken
03-mei 13.30  zo Acaciabosje Controle op zwermplannen & wegen van het volk
10-mei 13.30 zo Acaciabosje Vervolg controle zwermplannen & zwermvertraging
17-mei 13.30  zo Acaciabosje Vervolg contr. zwermplannen & contr. varroa in darrenbroed
25-mei 19.00 ma Acaciabosje Kunstz. maken (broed aflegger of Koninginnen aflegger), voeren
27-mei 19.00  wo Acaciabosje Hoofdvolk honingsl. varroabeh. Ox. sproeien, contr voedsel situatie
01-jun 19.00  ma Acaciabosje Luisteren 1e aflegger met natuurlijke koninginnendoppen, voeren?
07-jun 19.00  zo Acaciabosje Luisteren 2e aflegger met redcellen, voeren?
13-jun 11.00  za Ulebelt Wasdag datum nog vast stellen
14-jun 19.00  zo Acaciabosje Reserve moment bij vertraagde ontwikkeling moerdoppen
29-jun 19.00  ma Acaciabosje Inspectie moergoed en varroa behandeling Ox. sproeien
20-jul 19.00 ma Acaciabosje Zomerverzorging, controle geslotenbroed, contr. voedselvoorraad.
22-jul 19.00  wo Acaciabosje Overdracht verenigingsvolk naar imker, goed afronden opdr.
03-aug 19.00  ma Acaciabosje Zomerverzorging, controle varroadruk, eventueel m.z. behandeling
31-aug 19.00 ma Acaciabosje Verenigen, comprimeren, bijvoeren.
14-sep 19.00  ma Acaciabosje Winteropstelling bijenkast en Inwinteren

  

 

Onderwerpen en inhoud van de kennismakingscursus
1. De bijensteek   
 

Hoe voorkom je confrontaties en als ze er toch zijn, hoe ga je er dan mee om?

2. De bij en wij
De bij speelt een belangrijke rol in de voedselketen, ook in de onze.
Welke functie vervult de bij in de natuur en in ons leven?

3. De bij en het volk   
De honingbij is een sociaal levend insect, de bij is niets zonder haar volk en omgekeerd. Er is een patroon waarin het bijenleven zich voltrekt met een oneindig aantal functies die schijnbaar vanzelf vervuld worden. Hoe komt het allemaal voor elkaar?

4. Onderdanen en ontwikkeling van het volk
Het bijenvolk bestaat uit drie verschillende categorieën individuen met eigen taken die alle bijdrage tot het in stand houden van de soort. Een dynamisch proces wat we ontwikkeling van het volk noemen. Hoe gaat dat en hoe herkent de imker de plannen van het volk?

5. De bij als individu                  
Elke bij doorloopt de fase van ei, larve, pop tot imago. Dit proces herhaalt zich in een zomer duizenden keren waardoor het volk tot een optimale grootte komt. Wanneer is het volk groot genoeg?

6. De dynamiek van het volk
Het volk wisselt gedurende het jaar qua samenstelling en grootte. Overleven en uitbreiden van de soort is de drijfveer. De natuur is hier zeer efficiënt waardoor de kans op mislukken minimaal wordt. Welke mechanismen kunnen we herkennen?

7. Twee volken                 
Het bijenvolk splitst zich op om het voortbestaan te verzekeren.
Wat gebeurt er in het verlaten nest en in de nieuwe kolonie?

8. Het mysterie van de dar
De mannetjes of darren zijn gering in aantal en ook maken ze een beperkte tijd deel uit van het bijenvolk.
Waarom en hoe komt de selectie tot stand?

9. De rust keert weer
Na de stormachtige ontwikkeling in het voorjaar en het opsplitsen is de voortplantingsdrift gerealiseerd. Het volk richt zich nu op andere taken die veel minder heftig verlopen. Wat wordt de nieuwe opdracht van het volk?

10. Overleven       
Om te overleven zijn een aantal primaire randvoorwaarden nodig. Externe voorwaarden zijn beschikbaarheid van voedsel en goede huisvesting, interne voorwaarden verdedigen tegen indringers, goede ‘afspraken’ wanneer wie wat doet, maar ook communicatie. Welke zaken zijn van belang en hoe hebben de bijen dat georganiseerd?

11. Bijenproducten
De mens is al lang geïnteresseerd in bijenproducten. Welke zijn er en wat doen we er mee?

12. Gereedschap van de imker
De imker heeft speciaal gereedschap nodig om te kunnen werken in de bijen, maar ook om honing te kunnen oogsten. Een overzicht van het gereedschap wat de imker gebruikt.

13. Imker worden
Imker worden kan haast op elke plek en is voor veel mensen een mogelijkheid om actief te zijn in de natuur. Een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze omgeving, de voedselvoorziening en educatie aan kinderen en volwassenen. Nieuwsgierigheid naar hoe de bijen leven en het willen zorgen voor een levend organisme zijn belangrijke vertrekpunten voor de nieuwe imker. Voldoening zit in een potje honing van eigen tuin maar meer nog in het ontdekken van de bijzonderheid van wat er in het volk gebeurt om zich vitaal in stand te houden.

14. Het werk en de tijd van de imker
Tijd speelt een belangrijke rol in ons leven, en de een heeft er meer van dan de ander lijkt het wel eens. De tijd die je nodig hebt om je bijen goed te verzorgen is afhankelijk van wat je wilt. Ga je voor productie, dan kost het meer tijd dan wanneer de bestuiving en de verbetering van leefomgeving je voornaamste doel is. Er wordt een voorbeeld uitgewerkt waar er een inschatting gemaakt kan worden hoe druk je wordt met je nieuwe activiteit.

15. Kosten kleine imkerij
Kosten zitten vooral in het aanschaffen van imkermaterialen bij de start van je imkerbedrijfje. Alles gaat jaren mee en al snel kan je de jaarlijkse kosten dekken door de opbrengst die de bijen je als beloning brengen voor goed imkerschap. De echte opbrengst zit in de momenten van verwondering, nieuwe kennis, natuurbeleving, contacten met imkers en onderzoekers in binnen- en buitenland. Een uitwerking van de voornaamste kostenposten komt aan de orde.

16. Het jaar rond met de imker
In het jaar zijn er een aantal momenten dat je de kasten moet inspecteren en moet zorgen dat je bijen in een goede conditie blijven. Alles komt globaal aan de orde wat er zoal moet gebeuren om een goed resultaat te halen met je volken. 

1_1_1DSC01932_1 1_1_cursus_bijenhouden_2013_003_1 1_1_DSC01930_1 1_P1210932_1 2_P1210909___versie_2 3_cursus_bijenhouden_2013_005 4_daar_is_de_moer CIMG0422 DSC00993 DSCN4383 DSCN4410 DSCN4412 editor_50c0f5b224bff6e55038df0ffd8664b7_b91fb0 editor_50c0f5b224bff6e55038df0ffd8664b7_fe3a3f IMG_0972 2 IMG_4676 IMG_5087 IMG_5097 IMG_6458 IMG_6489 IMG_6508 IMG_7164 IMG_8184 P1210864 P1210872_ P1210873 P1210886_90_1 P1210887 P4090078 Tegoedbon  2019 cadeaubon kennismakingscursus Tegoedbon  cadeaubon kennismakingscursus